Wb Zaj Dab Neeg Sib Hlub Tsis Tau by Zaj Dub Guitar Chords

If you are looking for Wb Zaj Dab Neeg Sib Hlub Tsis Tau guitar chords, you have come to the right site.
You can play Wb Zaj Dab Neeg Sib Hlub Tsis Tau by Zaj Dub using guitar or guitar.
This song by Zaj Dub can also be played by that device.
=

Wb Zaj Dab Neeg Sib Hlub Tsis Tau guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Wb Zaj Dab Neeg Sib Hlub Tsis Tau by Zaj Dub Guitar Chords


Verse 1
Koj ua ib siab
Hlub hlub koj me tub ntxawg
Kuv mam ua siab
Hlub hlub kuv me ntxhais
Es rau rau siab
Ua nyias lub me neej
Ua ib leeg niam
Leej txiv zoo rau tej me nyuam
 
Verse 2
Txawm hais tias wb
Daim ntawv yuav los tsis raug
Tau los sib hlub
Tsis muaj hmoo los sib tau
Los thov koj nco
Tias kuv tseem hlub koj
Thiab koj yuav nyob
Nraim hauv kuv lub siab…
 
Chorus:
Ntawm wb cia muab piav
Ua dab neeg lawm xwb
Muab hais ua sab sij huam
Ntawm wb cia muab piav
Ua dab neeg lawm xwb
Muab qhia rau tej me nyuam
Tau mloog lawm xwb.
 
Verse 3
Tias yog koj thiab kuv wb
Ib zaug tiam no
Tias yog wb zaj dab neeg
Sib hlub tsis tau
Tias yog zaum kawg uas kuv
Tau ua rau koj
Es muab hais tseg cia rau
Nyob ntiaj teb no
Tias yog wb zaj dab neeg…

If you want to master Zaj Dub Wb Zaj Dab Neeg Sib Hlub Tsis Tau guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Wb Zaj Dab Neeg Sib Hlub Tsis Tau. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment