Luật Cho Người Ra Đi by Yuki Huy Nam Guitar Chords

When you looking for Luật Cho Người Ra Đi guitar chords, you’ve come to the best site.
You can play Luật Cho Người Ra Đi by Yuki Huy Nam using guitar or guitar.
This song by Yuki Huy Nam can also be played by that equipment.
=

Luật Cho Người Ra Đi guitar chords has Ballade tempo and included in album.
You can also find more musical category, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Luật Cho Người Ra Đi by Yuki Huy Nam Guitar Chords


Ngồi nơi đây hãy nhớ lấy bao điều
Ngày em đi anh như thế nào
Ngồi nơi đây em hãy nhớ lại bao điều
Ngày em đi anh níu kéo ra sao.
Mà giờ đây em muốn quay về
Và em muốn ta như ngày xưa đó
Và giờ đây em muốn quay về
Chẳng lẽ em đã quên bao lời em nói với anh.
ĐK:
Ngày em đi em đâu có nói hôm nay em sẽ quay trở về
Tại sao em cho anh bao nhiêu bất ngờ đến thế
Giờ thì em đang ở đây nhưng tình ta nay hết rồi
Chỉ còn lại kỷ niệm mà thôi.

If you want to study Yuki Huy Nam Luật Cho Người Ra Đi guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Luật Cho Người Ra Đi. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment