Người xa tôi by Y Vũ Guitar Chords

If you are looking for Người xa tôi guitar chords, you have visit to the best site.
You can play Người xa tôi by Y Vũ using guitar or guitar.
This song by Y Vũ can also be played by that equipment.
=

Người xa tôi guitar chords has Slow swing and included in album.
You can also find more musical category, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Người xa tôi by Y Vũ Guitar Chords


1. Đời xa tôi tình xa tôi, đành bỏ tôi rồi
Đời bôn ba, tình xa hoa người mới xa người
Nay ta còn lại trong dĩ vãng
Với những ngày vàng son êm ái
Phút chốc thành bờ mây phiêu lãng về xa xăm.

2. Đường em đi, hồng đôi chân người đón em về
Đường tôi đi mờ hơi sương vực đá rêu mòn
Tôi xin đời một hai tấc đất
Cho tôi đặt bàn chân trong đó
Nhưng sao đời đành xô tôi ngã khỏi vùng yêu thương.

ĐK: Đến với nhau rồi đi đắng môi khi biệt ly
Tấm áo thay thật nhanh, tình hồng tung đôi cánh
Vì tình đời thường lầm lỡ, nên tình người thường đổ vỡ
Giấc mơ đầu qua mất rồi giờ mình nghe bơ vơ.

3. Bạn thân ơi người yêu ơi giờ bỏ tôi rồi
Để tôi đi về đơn côi lạc lõng trên đời
Tôi mong đợi một tình thân mến
Đến xoa dịu hồn tôi khô héo
Đếm tháng ngày nhiều đêm tôi khóc bởi người xa tôi.


 

If you want to study Y Vũ Người xa tôi guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Người xa tôi. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment