Lời Ru Cho Con by Xuân Phương Guitar Chords

When you looking for Lời Ru Cho Con guitar chords, you just visit to the right site.
You can play Lời Ru Cho Con by Xuân Phương using guitar or guitar.
This song by Xuân Phương can also be played by that device.
=

Lời Ru Cho Con guitar chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find more musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Lời Ru Cho Con by Xuân Phương Guitar Chords


Ngồi nghe biển hát rì rào
Như lời ru từ thuở ấu thơ
Nghe lời mẹ hát mơ màng con say.
Dòng đời đã cuốn xa vòng tay mẹ
Bao nhiêu đắng cay, đắng cay u buồn
Lời ru của mẹ vẫn thắm đượm tình yêu thương.
Lời ru còn đó vang vọng bốn bề
Nơi tim con, lời ru mãi ghi nhớ âm thầm
Thời gian trôi qua thật mau
Bóng dáng mẹ đã phôi pha theo tháng ngày.
Và giờ mỗi đứa một phương
Bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi
Lời ru xa rồi giấc mơ thơ ấu.
Vẫn mong cho con, ấm êm một đời
Hạnh phúc khi con cười
Yên lòng khi thấy con vui
Mẹ đã nâng con dậy, khi con ngã trên đường đời
Dù cho nắng đã phai tàn
Dù cho tóc đã pha màu buồn
Cho dù mắt nhắm tay buông
cho con hết mọi nguồn yêu thương.

If you want to master Xuân Phương Lời Ru Cho Con guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Lời Ru Cho Con. Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment