Từng Ngày Qua by Wanbi Tuấn Anh Guitar Chords

If you are looking for Từng Ngày Qua guitar chords, you have visit to the best place.
You can play Từng Ngày Qua by Wanbi Tuấn Anh using guitar or guitar.
This song by Wanbi Tuấn Anh can also be played by that instruments.
=

Từng Ngày Qua guitar chords has Slow pattern and included in album.
You can also find alternative musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Từng Ngày Qua by Wanbi Tuấn Anh Guitar Chords


Từng ngày qu a thấy nhớ thấy m ong
Ôi sao lòng anh thẫn t hờ
Bi ết được rằng đã y êu một người
Nhưng a i đâu nào ha y
Một ngày qu chẳng thấy bóng e m
Mới biế t rằng chỉ có mình
E m cho anh ngẩn n gơ đợi chờ
Trông ng óng em từng phú t giây
Này em ơi c ó biết rằng tiếng yê u
Giấu trong lò ng mình anh đấy t hôi
Mà người thờ ơ người hay hững hờ
Để mìn h anh vẫn thầm mong chờ em m ãi
ĐK:
Từng ngày qu a từng ngày anh nh ớ
Nhớ mong ba o phút giây bên ngư ời
Lời em n ói rất dịu ê m
Xóa đi b ao muộn phi ền, còn trong an h
Một lời yê u người chưa dám nói
Biết tim n ày anh trao mãi đế n người
Chỉ r iêng em mà th ôi
Dù gió mưa không đổi thay
Lòng an h yêu e m hơn từng ngày qua

 

If you want to master Wanbi Tuấn Anh Từng Ngày Qua guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Từng Ngày Qua. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment