LÀ NHỚ THƯƠNG by Vy Tiny Guitar Chords

When you looking for LÀ NHỚ THƯƠNG guitar chords, you just visit to the perfect site.
You can play LÀ NHỚ THƯƠNG by Vy Tiny using guitar or guitar.
This song by Vy Tiny can also be played by that equipment.
=

LÀ NHỚ THƯƠNG guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find more musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

LÀ NHỚ THƯƠNG by Vy Tiny Guitar Chords


Chiều nay mưa bay, hồn ai như say ,
lòng nghe lay lay cơn gió lạ uh hum
Một người nơi xa, chờ ai đi qua , em về nơi gió trăng
 
Người về trong em nắng gió bao la
Em cười như nắng vút cao với đời
Cỏ hương nồng nàn, lắng trong cuộc tình, uh hum
 
Đêm lặng nghe nhớ thương cồn cào
Người nhớ ai trong lòng có ai
Xa thật xa nhưng cũng rất gần
Là nhớ thương , là nhớ ai
 
Đường về trong xanh nỗi nhớ, chiều
loang nắng vàng, tựa như cơn mơ thổn thức
Lắng nghe nỗi vui , còn mãi trong ta tình yêu ấy
Có lẽ vì em, vì em luôn tin chúng mình một ngày mới lên
Sẽ yêu nhau , và chính anh sẽ nói
Yêu em thật nhiều

If you want to master Vy Tiny LÀ NHỚ THƯƠNG guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play LÀ NHỚ THƯƠNG. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment