Đêm nhớ by Vũ Quốc Việt Guitar Chords

If you are looking for Đêm nhớ guitar chords, you already come to the best place.
You can play Đêm nhớ by Vũ Quốc Việt using guitar or guitar.
This song by Vũ Quốc Việt can also be played by that equipment.
=

Đêm nhớ guitar chords has pattern and included in album.
You can also find more musical category, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Đêm nhớ by Vũ Quốc Việt Guitar Chords


Anh đến, mang theo một ngày mới
Anh đến, như mây giữa trời
Gió bỗng nhiên thấp lời mãi có nhau tháng ngày
Cuộc đời này chợt nghe như đắm say.

Anh đã, cho em một ngày mới
Em mãi, mang theo suốt đời
Dẫu có khi đá vàng dẫu có khi nước tràn
Vẫn không phai tàn.

Đêm nay nhớ anh, em nâng phím đàn
Ru lên khúc ca, kỷ niệm chúng ta
Đêm nay nhớ anh, trăng theo hững hờ
Em qua lối xưa, mong tìm về một giấc mơ.


 

If you want to learn Vũ Quốc Việt Đêm nhớ guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Đêm nhớ. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment