Bởi Thế Ta Yêu Nhau by Vũ Quốc Việt Guitar Chords

When you looking for Bởi Thế Ta Yêu Nhau guitar chords, you just visit to the best site.
You can play Bởi Thế Ta Yêu Nhau by Vũ Quốc Việt using guitar or guitar.
This song by Vũ Quốc Việt can also be played by that equipment.
=

Bởi Thế Ta Yêu Nhau guitar chords has Ballade pattern and included in album.
You can also find alternative musical category, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Bởi Thế Ta Yêu Nhau by Vũ Quốc Việt Guitar Chords


Có nỗi nhớ nào bằng nỗi nhớ em
Có nhan sắc nào bằng tâm hồn em
Có giây phút nào bằng giây phút đây..giây phút anh nhớ em
Có con suối nào mềm hơn tóc em
Có tranh vẽ nào đẹp hơn mắt em
Có trái chín nào ngọt hơn môi em..Bởi thế anh yêu em..
Bởi thế bởi thế anh yêu em, bởi thế bởi thế ta yêu nhau
Bao nhiêu ghen tuông giận hờn, bao nhiêu thăng hoa nồng nàn
Bởi thế bởi thế anh yêu em, bởi thế bởi thế ta yêu nhau
Xa em xa em xa em, thương em thương em nhiều hơn …
(bởi thế anh yêu em)
Có sóng gió nào hờn ghen hơn em
Có nắng cháy nào kiêu hãnh hơn em
Có sỏi đá nào lạnh băng hơn em..Bởi thế anh yêu em
Có biến cố nào vùi chôn đôi ta
Có ngã rẽ nào lìa chia được ta
Có dốc núi nào ta chưa vượt qua..Bởi thế ta yêu nhau..

If you want to study Vũ Quốc Việt Bởi Thế Ta Yêu Nhau guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Bởi Thế Ta Yêu Nhau. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment