Thầy ơi by Vũ Quốc Bình Guitar Chords

When you looking for Thầy ơi guitar chords, you’ve come to the right place.
You can play Thầy ơi by Vũ Quốc Bình using guitar or guitar.
This song by Vũ Quốc Bình can also be played by that equipment.
=

Thầy ơi guitar chords has pattern and included in album.
You can also find alternative musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Thầy ơi by Vũ Quốc Bình Guitar Chords


Dòng thời gian vẫn trôi
Có nhiều khi nhớ về
Về ngày xa xưa tháng năm
Vui buồn bên bạn bè ấm êm

Dường như ghế đá sân trường vẫn
Còn in dấu vết những ngày tháng thơ dại
Hàng me trên sân vẫn đó như ngày ấy
Vẫn toả bóng mát khung trời yêu.

ĐK:
Ngược dòng thời gian em quay về lại dấu yêu hôm nào
Dòng đời bao năm đưa em trôi thật xa mái trường xưa
Tưởng rằng kỷ niệm xa xôi ngủ yên ngờ đâu giờ đây bỗng quay về.

Ngược dòng thời gian em quay về lại đứng dưới hàng me
Lặng ngồi một mình em mong được nhìn thấy bóng dáng thầy
Giờ thầy nơi đâu, thầy ơi có nghe lời em thầy ơi.


 

If you want to study Vũ Quốc Bình Thầy ơi guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Thầy ơi. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment