Đoạn Đường Vắng by Vũ Long Guitar Chords

If you are looking for Đoạn Đường Vắng guitar chords, you’ve visit to the right place.
You can play Đoạn Đường Vắng by Vũ Long using guitar or guitar.
This song by Vũ Long can also be played by that equipment.
=

Đoạn Đường Vắng guitar chords has Slow tempo and included in album.
You can also find alternative musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Đoạn Đường Vắng by Vũ Long Guitar Chords


Capo 1:
 
 
 
Đường về vắng một người con đường sao xa mãi
Đêm lê bước chân mệt nhoài…..
Nhớ lúc trước nơi đây em buông lời nói yêu tôi
mà giờ chỉ có tôi âm thầm
 
Giờ tìm về chốn xưa khi hoàng hôn buông xuống
Sao nghe tái tê tim này…..
Những khúc hát trao nhau sao nghe giờ đớn đau vậy
Người đành nhẫn tâm ra đi vậy sao
 
ĐK
 
Người yêu hỡi anh có lỗi gì sao em không nói một lời
Để lòng anh tái tê thân xát rả rời
Giờ em đã cất bước đi rồi bên em chắc đã có người
Chỉ còn mỗi anh nơi đây mà thôi.

If you want to learn Vũ Long Đoạn Đường Vắng guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Đoạn Đường Vắng. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment