Giàn Hoa Giấy by Vũ Hoàng Guitar Chords

When you looking for Giàn Hoa Giấy guitar chords, you’ve visit to the best site.
You can play Giàn Hoa Giấy by Vũ Hoàng using guitar or guitar.
This song by Vũ Hoàng can also be played by that equipment.
=

Giàn Hoa Giấy guitar chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find alternative musical category, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Giàn Hoa Giấy by Vũ Hoàng Guitar Chords


Trên sân nhà em, có một giàn hoa
Quanh năm suốt tháng, hoa nở âm thầm.
Dù nắng hay mưa, giàn hoa vẫn rộ
Khoe sắc dịu hiền, tươi thắm sân nhà em
 
Giàn hoa giấy, màu tím mộng mơ,
Màu trắng học trò hay màu hồng thương mến.
Hoa nở không chờ ai, hoa dịu dàng trên tay.
Tuổi thơ ấy, ngồi dưới giàn hoa
Trang giấy học trò, ép vào nhành hoa giấy,
Cánh mỏng phai màu hoa, ơi kỷ niệm thơ ngây.

 

If you want to master Vũ Hoàng Giàn Hoa Giấy guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Giàn Hoa Giấy. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment