Tôi by Vũ Cát Tường Guitar Chords

If you are looking for Tôi guitar chords, you already come to the right place.
You can play Tôi by Vũ Cát Tường using guitar or guitar.
This song by Vũ Cát Tường can also be played by that instruments.
=

Tôi guitar chords has Ballade pattern and included in album.
You can also find more musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Tôi by Vũ Cát Tường Guitar Chords


Những vì sao trên cao
Thả mình trong đêm tối không màu
Khi lạc trong bão tố
Phải làm sao thấu suốt bao điều.
 
ĐK:
Đứng giữa muôn trắng đen
Thấy chính ta bé nhỏ
Sóng gió cho ta lớn khôn
Nhìn lại chính mình
nhìn vào trái tim để thấy lối đi.
 
Đường còn thật xa
Nhiều lần như ngã quỵ trong đêm tối tăm
Dù còn lại đôi tay không
Đôi chân đau như đang đỏ hồng
Thì tôi ơi, hãy tin vào chính mình.

 

If you want to learn Vũ Cát Tường Tôi guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Tôi. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment