Tìm Hành Tinh Khác by Vũ Cát Tường Guitar Chords

When you looking for Tìm Hành Tinh Khác guitar chords, you have come to the perfect place.
You can play Tìm Hành Tinh Khác by Vũ Cát Tường using guitar or guitar.
This song by Vũ Cát Tường can also be played by that instruments.
=

Tìm Hành Tinh Khác guitar chords has swing and included in album.
You can also find more musical category, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Tìm Hành Tinh Khác by Vũ Cát Tường Guitar Chords


Cất hết kí ức, cho vào ngăn đông vĩnh hằng
Sắp xếp tất cả, không để chúng có vết hằn
Trả em về cuộc sống tự do
Bay lượn đây đó, không có anh lo
 
Thế giới anh đây, vẫn là những áo sơ mi trắng
Đôi ba cuốn sách, anh đọc khi nắng ôm đường vắng
Khắc một điều thôi: Là mỗi tối
Anh độc thoại với ca mkhúc không lời
 
Có lẽ anh hơi ngây ngô không nhận ra
Có lẽ em muốn là tìm hành tinh khác
Để em hạnh phúc hơn Để em là em hơn
Chẳng cần em thao thức mỗi đêm
Suy tư gì thêm vì có thật là em cần vệ tinh khác?
Để em được vui hơn Để em chẳng muốn lớn
Chẳng cần em thao thức mỗi đêm suy tư gì thêm, vì tất cả vỡ đôi
 
Va vào nhau, ta như trao tình yêu lần đầu
Khi xa, ta như chưa từng yêu lần nào
Thật khó để nói: Anh đã phạm lỗi
Cảm giác mệt mỏi đã kéo hai ta phải chia đôi
 
Gối và chăn không thể thiếu khi cần được sưởi ấm
Vẫn là anh, nhưng giờ đây chỉ còn lại hiu quạnh
Thật khó để hỏi, dù chẳng chung lối
Rằng: Những đêm tối có khiến em phải đơn côi?
 
Thế giới anh đây, vẫn là những áo sơ mi trắng
Đôi ba cuốn sách, anh đọc khi nắng ôm đường vắng
Khắc một điều thôi: Là mỗi tối
Anh độc thoại với ca mkhúc không lời
 
Có lẽ anh hơi ngây ngô không nhận ra
Có lẽ em muốn là tìm hành tinh khác
Để em hạnh phúc hơn Để em là em hơn
Chẳng cần em thao thức mỗi đêm
Suy tư gì thêm vì có thật là em cần vệ tinh khác?
Để em được vui hơn Để em chẳng muốn lớn
Chẳng cần em thao thức mỗi đêm
Suy tư gì thêm, vì có thật là em
 
Lúc mới yêu, với anh mọi chuyện là một kí ức anh nâng niu
Những niềm vui bé xíu..
Và khi đã chia tay mới hay những ngày không anh
Thì em vẫn ổn, mọi thứ vẫn rất tốt
 
Tìm hành tinh khác
Để em hạnh phúc hơn Để em là em hơn
Chẳng cần em thao thức mỗi đêm
Suy tư gì thêm vì có thật là em cần vệ tinh khác?
Để em được vui hơn Để em chẳng muốn lớn
Chẳng cần em thao thức mỗi đêm suy tư gì thêm, vì tất cả vỡ đôi

If you want to study Vũ Cát Tường Tìm Hành Tinh Khác guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Tìm Hành Tinh Khác. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment