Tạm biệt, cha đi by Võ Việt Phương Guitar Chords

If you are looking for Tạm biệt, cha đi guitar chords, you just visit to the best place.
You can play Tạm biệt, cha đi by Võ Việt Phương using guitar or guitar.
This song by Võ Việt Phương can also be played by that equipment.
=

Tạm biệt, cha đi guitar chords has tempo and included in album.
You can also find more musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Tạm biệt, cha đi by Võ Việt Phương Guitar Chords


Verse
Tạm biệt nhé, cha đi rồi sẽ quay trở về
Mùa này nơi ấy lắm giông bão con ơi
Ở nơi cha đến gió rét mây đen chẳng dịu êm như ở nhà
Cha vui nhưng thấy mẹ buồn quay đi
Tạm biệt nhé, cha đi rồi sẽ quay trở về
Hãy là chàng trai mà con mong muốn trong tương lai
Ở đây cha tha thiết nhớ nhưng
mặt đất gầm vang gió đưa cha về trời
Thôi thì, tạm biệt, cha đi
 
Chorus
Thôi cha đi nhé, con ơi
Cha đi về nơi ngập nắng vàng
Cha đi về nơi mây ngàn
Thôi cha đi nhé con ơi
Ở nơi xa cha vẫn luôn dõi về
Một ngày con sẽ lớn lên
Con ơi gánh mẹ con nghe
 
Verse 2
Rồi một mai, con trai mạnh mẽ con nên người
Sẽ thật hạnh phúc con sẽ biết yêu đời
Và con hãy sống xứng đáng với
tất cả sự hi sinh mẹ dành cho con
Hãy yêu thương những đứa con như cha đã từng…
 
Bridge
Cha chẳng theo con theo cả một đời
Bỏ con lại giữa dòng người, cha chẳng nói một lời
Vì cha chỉ dám nói lời yêu thương với con
Khi con vẫn say giấc trên giường

If you want to study Võ Việt Phương Tạm biệt, cha đi guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Tạm biệt, cha đi. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment