Mơ Sóng by Võ Thiện Thanh Guitar Chords

When you looking for Mơ Sóng guitar chords, you already come to the best place.
You can play Mơ Sóng by Võ Thiện Thanh using guitar or guitar.
This song by Võ Thiện Thanh can also be played by that equipment.
=

Mơ Sóng guitar chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find more musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Mơ Sóng by Võ Thiện Thanh Guitar Chords


Đêm bỗng cựa mình, mảnh trăng non đứng im lìm.
Nghe sóng vỗ về, từ ngoài khơi, sóng thầm thì.
Giấc mơ xưa cồn cào, có giấc mơ bỗng dạt dào.
Nơi ấy, buổi chiều, hàng Thuỳ Dương, gió lao xao.
Nơi ấy, buổi chiều, thời gian yêu, bãi cát vàng.
Sóng ru em từng ngày, sóng vẫn ru em miệt mài.
 
Lòng ta, còn mê đắm cánh buồm đã xa.
Còn mơ cánh Hải Âu trên sóng chập trùng.
Rồi có lúc ngậm ngùi, nhìn bọt sóng.
Ngày vui cũng dã tàn phai.
 
Thương ai như ánh trăng ngoài khơi. Mơ ai mơ theo con tàu.
Có lúc như thật gần, có lúc nghe xa xôi nghìn trùng.
 
Đêm bỗng cựa mình, mảnh trăng non đứng im lìm.
Nghe sóng vỗ về, từ ngoài khơi, sóng thầm thì.
Giấc mơ xưa cồn cào, có giấc mơ bỗng dạt dào.

If you want to learn Võ Thiện Thanh Mơ Sóng guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Mơ Sóng. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment