Người Đưa Đò by Võ Đảm Guitar Chords

If you are looking for Người Đưa Đò guitar chords, you have come to the best site.
You can play Người Đưa Đò by Võ Đảm using guitar or guitar.
This song by Võ Đảm can also be played by that equipment.
=

Người Đưa Đò guitar chords has swing and included in album.
You can also find alternative musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Người Đưa Đò by Võ Đảm Guitar Chords


Thầy đưa tôi qua [Dm/C#]sông bằng [Dm/C]hành trang là một [Dm/B]con đò
Thầy đưa tôi qua sông bằng tấm lòng tình yêu mênh mông
Thầy đưa tôi qua sông cho tôi [D7/F#]hướng ra biển rộng
Biển đời, biển người bao la
 
Lời thầy còn vang [Dm/C#]đâu đây cho tôi quay trở về [Dm/B]kĩ niệm
Đường dài vượt bao chông gai đến ngôi trường ươm mầm tương lai
Để lại cho nhân gian nguồn [D7/F#]tri thức luôn dạt dào
Đẹp biết bao người kỷ sư tâm hồn
 
Thầy đứng sau những thành công những vinh quang tỏa sáng
Rồi lặng thầm mang kiếp đò đưa
Nghe sao nghèn nghẹn bước chân nào đã đi qua đời tôi
Ngày tháng bôn ban ngược xuôi mái tóc vương bụi phấn
Trăng tàn rồi mà giáo án chưa vơi
Thương lắm người đưa đò
Người đưa đò là thầy tôi
 
Đời người ai không [Dm/C#]qua sông khi qua [Dm/C]sông nhớ người [Dm/B]đưa đò
Ngàn đời lòng xin tri ân những tâm hồn xây đời thêm xanh
mai sau ra sao ai khốn [D7/F#]khó hay sang giàu
Xin nhớ người đưa đò, người đưa đò là thầy tôi.

 

 

If you want to study Võ Đảm Người Đưa Đò guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Người Đưa Đò. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment