Không Giờ Rồi by Vinh Sử Guitar Chords

If you are looking for Không Giờ Rồi guitar chords, you already come to the best place.
You can play Không Giờ Rồi by Vinh Sử using guitar or guitar.
This song by Vinh Sử can also be played by that instruments.
=

Không Giờ Rồi guitar chords has Boléro swing and included in album.
You can also find other musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Không Giờ Rồi by Vinh Sử Guitar Chords


K hông giờ rồi em ngủ đi thôi.
Hơi đâu mà lo l ắng em ơi….
Thà nghèo mà biết mến thương nhau cò n hơn giầu có đổi tha y mau.
Chẳng lẽ nghè o hoài hay sa o?
Không giơ rồi anh biết chưa anh ?
Sao anh còn tha o thức trong đêm ?
Bọn mình nghèo túng để cho quen
ng ày sau giầu có mới thươn g thêm.
Thôi em đừng bu ồn nhé em!
Anh ơ i!Anh suy nghĩ chi từng giờ cho em gối chăn
hững hờ gần nhau nhưng bơ vơ tội lắm!
Em ơi!R ằng trời sinh voi sinh cỏ đ âu ai đói
mà em lo em thao thức hoà i thêm ốm o….
Không giờ rồi ta ngủ cho say.
Mai đây còn l o kế sinh nha i.
Bon mình giờ rất trắng đôi tay v ẫn tin hạnh phúc ở tương lai.
Không bao giờ tình nhạt phai….
Bon mình giờ rất trắng đôi tay vẫn tin hạnh phúc ở t ương lai.
Không bao giờ t ình nhạt phai.

 

If you want to master Vinh Sử Không Giờ Rồi guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Không Giờ Rồi. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment