Điều Ước Đêm Giáng Sinh by Vinh Khuất Guitar Chords

When you looking for Điều Ước Đêm Giáng Sinh guitar chords, you just come to the perfect place.
You can play Điều Ước Đêm Giáng Sinh by Vinh Khuất using guitar or guitar.
This song by Vinh Khuất can also be played by that equipment.
=

Điều Ước Đêm Giáng Sinh guitar chords has Ballade tempo and included in album.
You can also find more musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Điều Ước Đêm Giáng Sinh by Vinh Khuất Guitar Chords


Lời 1:
Một đêm đông buốt lạnh
Một đường phố vắng bóng người
Trong im lặng anh lắng nghe
Tuyết rơi rơi
 
Đôi bàn tay lạnh thế
Chất thăng hoa rực cháy
Không có em, phòng nhỏ
Nay lạnh thêm
 
Nhìn ngoài kia, riêng mình
Một người tuyết trên đường
Nụ cười tươi, nhưng sao mặt nhìn
Rất buồn. Và anh
 
Điệp khúc:
Chỉ mong ước đêm nay, già nô en
Mang em về, về với anh
Mang em về với
Trong buồn lạnh giá đêm nay
-
 
Lời 2:
Một cây thông mãi xanh
Một ngọn nến sáng long lanh
Trong đêm dài giữa đông
Giá lạnh
 
Một vì sao lẻ loi
Mãi trên cao tỏa sáng
Đưa lối về, nhà lạnh lẽo
Riêng mình anh
 
Nhìn em bé, má hồng
Ôm chặt đồ chơi trong lòng
Mọi điều ước trong đêm giáng sinh
Đã thành. Và anh
 
Điệp khúc:
Chỉ mong ước đêm nay, già nô en
Mang em về, về với anh
Mang em về với
Trong buồn lạnh giá đêm nay
 
anh chỉ mong ước đêm nay, già nô en
Mang em về, về với anh
Mang em về với
Trong buồn lạnh giá đêm nay

If you want to learn Vinh Khuất Điều Ước Đêm Giáng Sinh guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Điều Ước Đêm Giáng Sinh. Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment