Nỗi buồn không quên by Văn Vũ Guitar Chords

If you are looking for Nỗi buồn không quên guitar chords, you already come to the right place.
You can play Nỗi buồn không quên by Văn Vũ using guitar or guitar.
This song by Văn Vũ can also be played by that equipment.
=

Nỗi buồn không quên guitar chords has Ballade tempo and included in album.
You can also find alternative musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Nỗi buồn không quên by Văn Vũ Guitar Chords


1. Ta xa nhau một chiều nơi phố nhỏ
Lòng buồn xót xa nước mắt lùa thành dòng sông
Tình tan vỡ thấy lòng chua xót đau
Chẳng trọn tình lòng bão nỗi chơi vơi

2. Ta và em một tình còn nhớ hoài
Dù cách xa nhau nhưng thật sự còn in sâu
Kỷ niệm ấy mãi mãi khó nguôi ngoai
Nản cuộc đời khóc duyên buồn xa nhau

ĐK: Khi đêm xuống nhớ người tình day dứt đau
Nỗi đớn đau chẳng thiếu ở nơi chúng mình
Chuyện chăn gối cũng lỡ trót trao nhau
Suốt kiếp này nỗi nhớ buồn không quên


 

If you want to learn Văn Vũ Nỗi buồn không quên guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Nỗi buồn không quên. Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment