Nếu Không Gặp Nhau by Văn Guitar Chords

If you are looking for Nếu Không Gặp Nhau guitar chords, you just come to the right site.
You can play Nếu Không Gặp Nhau by Văn using guitar or guitar.
This song by Văn can also be played by that equipment.
=

Nếu Không Gặp Nhau guitar chords has Ballade pattern and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Nếu Không Gặp Nhau by Văn Guitar Chords


Này em em có biết rằng
Rằng anh yêu em từ lâu
Từ khi gặp nhau bên đường
Thì tim rung lên vì em, người ơi
Nào ngờ đâu em nói rằng
Rằng em không yêu tôi đâu
Là vì em đã có người,
người lo cho em mổi khi, buồn vui
ĐK:
Nếu không gặp nhau, thì đâu đau đến như vậy
Thi anh sẽ không giữ, hình bóng em
Này em yêu ơi hạnh phúc, hạnh phúc, nơi em lựa chọn
Còn anh sẽ mãi mãi là người đến sau

If you want to master Văn Nếu Không Gặp Nhau guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Nếu Không Gặp Nhau. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment