can i bwu forever by Uyên Phương Đặng Guitar Chords

If you are looking for can i bwu forever guitar chords, you have visit to the best place.
You can play can i bwu forever by Uyên Phương Đặng using guitar or guitar.
This song by Uyên Phương Đặng can also be played by that device.
=

can i bwu forever guitar chords has tempo and included in album.
You can also find more musical category, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

can i bwu forever by Uyên Phương Đặng Guitar Chords


mây có đen như mực này
mưa có thấm ướt vai này
thì tôi vẫn luôn có em bên cạnh tôi
 
Xin chào ánh nắng ban mai
là hơi ấm trên vai
suốt ngày cô gác thật oai
tôi vẫn không mỏi mệt.
Cho dù tôi có bên ai
tim này dù vỡ thành hai.
Tình mình dù có dừng lại
thì nàng vẫn bên cạnh tôi
 
mây có đen như mực này
mưa có thấm ướt vai này
thì tôi vẫn luôn có em chở che
Và dù đêm có trôi qua thật lâu
Cơn đau cứa tim tôi thật sâu
thì vào cuối đường, vẫn có em bên cạnh tôi
 
 
Nàng là những tháng ngày mơ
Nàng là những sáng chiều ngơ
Nàng làm tôi viết thành thơ,
bao nhiêu lần tôi cũng chẳng biết.
Cho dù tôi có bên ai
Lòng này dù có chia hai
Lỡ như ta phải dừng lại
Nàng vẫn sẽ luôn cạnh tôi.

If you want to learn Uyên Phương Đặng can i bwu forever guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play can i bwu forever. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment