Yêu mấy sao cho vừa by Uy Thi Ca Guitar Chords

If you are looking for Yêu mấy sao cho vừa guitar chords, you have come to the best place.
You can play Yêu mấy sao cho vừa by Uy Thi Ca using guitar or guitar.
This song by Uy Thi Ca can also be played by that equipment.
=

Yêu mấy sao cho vừa guitar chords has pattern and included in album.
You can also find more musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Yêu mấy sao cho vừa by Uy Thi Ca Guitar Chords


1. Yêu mấy sao cho vừa
yêu những cánh đồng xanh
Và yêu con đò ấy
Giọng hát xuôi dòng sông
Đưa đó bao người mong

Yêu mãi nơi quê nhà
Yêu lũy tre làng ta
Và yêu con diều nhỏ
Nhẹ bay trên trời cao
Tuổi thơ vui siết bao

ĐK: Yêu mãi ngôi Chùa xưa
Làn khói hương trầm đưa
Bao ân tình chan chứa
Yêu tiếng chuông nhẹ ngân
Khuya vắng hay ban mai
Mang lời pháp cho ai

Chiều về bao êm ái
Nghe tiếng kinh thâm trầm
Ngọt ngào ơn Tam Bảo
Vang mãi đến nơi xa
Luôn nhắc ta đạo hạnh chan hòa
lòng từ bi thiết tha

3. Yêu mấy sao cho vừa
Yêu tiếng chuông huyền
Nụ hoa ưa đàm nở
Đời vui hơn lời thơ
Hồn dâng muôn tiếng


 

If you want to master Uy Thi Ca Yêu mấy sao cho vừa guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Yêu mấy sao cho vừa. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment