Đập Vỡ Cây Đàn by Tuyết Sơn Guitar Chords

If you are looking for Đập Vỡ Cây Đàn guitar chords, you’ve come to the right site.
You can play Đập Vỡ Cây Đàn by Tuyết Sơn using guitar or guitar.
This song by Tuyết Sơn can also be played by that equipment.
=

Đập Vỡ Cây Đàn guitar chords has Boléro pattern and included in album.
You can also find other musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Đập Vỡ Cây Đàn by Tuyết Sơn Guitar Chords


Đập vỡ cây đàn giận đời đập vỡ cây đàn
Người ơi người ơi! Tình ơi tình ơi!
Đập vỡ cây đàn giận đời bạc trắng như vôi
Giận người điên đảo quên lời
.
Đập vỡ cây đàn giận người con gái yêu đàn
Buồn ơi buồn ơi! Làm sao để nguôi
Đập vỡ cây đàn giận người đổi trắng thay đen
Giận đời trở như bàn tay
.
ĐK:
Chuyện ngày qua, tôi gặp người con gái
Mang giọng ca thật buồn
Em bảo tôi rằng: Anh đi học đàn
Để đàn theo lúc em ca, những ngày hoa mộng đời ta
.
Tôi yêu nàng nên vội vàng lên tỉnh
Đi tìm theo học đàn
Sau một năm trường, tôi trở về quê hương
Nhưng người em gái, ngày ấy đã đi rồi
.
Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng
Nàng đâu nàng đâu, nàng đâu nàng đâu
Người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh
Rồi cùng xây đắp gia đình
.
Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình
Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly
Đập vỡ cây đàn giận người đổi trắng thay đen
Giận đời trở như bàn tay

If you want to learn Tuyết Sơn Đập Vỡ Cây Đàn guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Đập Vỡ Cây Đàn. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment