Thì Đó Là Nhà by Tuno Guitar Chords

When you looking for Thì Đó Là Nhà guitar chords, you just come to the best place.
You can play Thì Đó Là Nhà by Tuno using guitar or guitar.
This song by Tuno can also be played by that equipment.
=

Thì Đó Là Nhà guitar chords has swing and included in album.
You can also find other musical category, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Thì Đó Là Nhà by Tuno Guitar Chords


Nếu sẽ có lúc cô đơn một lối liệu có nắm tay nhau lúc này?
Nếu có lúc lỡ hoang mang lạc bước liệu có thấy ai nơi cuối đường?
Đã chẳng thể biết tương lai thì hãy đừng để lỡ phút giây rung động
Ít nhất cũng sẽ đọng lại hồi ức
 
Đời người mấy lần bên nhau mấy khi vùng trời ngút ngàn
Có ai vẫn chờ mong ai, Thương ai, Đợi ai
Đừng sợ bắt đầu chơi vơi mới đau mưa giông có nhau
Gió thét cũng là du dương nơi đâu chỉ cần hai ta hai ta thì đó là nhà
 
BRIDGE
Đừng để lỡ phút giây bắt đầu
hãy nắm lấy tay nhau lúc này
Đời bão tố cũng nhẹ như hoa mình bên nhau cùng trời cuối đất

If you want to study Tuno Thì Đó Là Nhà guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Thì Đó Là Nhà. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment