Muab Kuv Txoj Sia Pauv Koj Txoj by Tub Yaj Guitar Chords

When you looking for Muab Kuv Txoj Sia Pauv Koj Txoj guitar chords, you have come to the best site.
You can play Muab Kuv Txoj Sia Pauv Koj Txoj by Tub Yaj using guitar or guitar.
This song by Tub Yaj can also be played by that instruments.
=

Muab Kuv Txoj Sia Pauv Koj Txoj guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find alternative musical category, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Muab Kuv Txoj Sia Pauv Koj Txoj by Tub Yaj Guitar Chords


Koj yuav ncaim mus
Ncaim mus li tus dej ntws
Mus lawm tsis rov los
Tsis zoo li lub hnub ua poob qhov
Hmo no mus lawm
Tag kis yuav rov tawm tuaj
Xav kom yog npau suav
Tsim los es tseem muaj koj
Lub siab poob nthav
Kuv paub hais tias tus neeg kuv hlub
Yuav ncaim kuv mus
Tsis muaj hnub yuav tig rov qab los
Tsis pom qab yuav ua li cas
Thiaj li yuav cheem tau
Koj nrog kuv nyob ntwam no
 
Chorus:
Muab kuv txoj sia
No pauv koj txoj
Seb koj puas nrog
Kuv nyob mus ib hnub
 
Kuv lub kua muag poob nthav
Thaum kuv hu koj los koj tsis teb
Kuv paub hais tias koj hnov kuv hu koj lub npe
Thaum kuv paub koj lub kua muag los
Tsis pom qab yuav ua li cas
Thiaj li yuav cheem tau
Koj nrog kuv nyob ntawm no
 
Txij hnub no mus lawm yav tom ntej
Yuav tsis muaj koj nrog kuv taug ib txoj kev
Yuav tsis hnov koj hu kuv lub npe
Yuav tsis hnov koj lub suab luag ntxhi
Es kuv yuav ua cas ua neeg nyob
Yog tias tsis muaj koj
Nrog kuv nyob hauv ntiaj teb…

 

If you want to study Tub Yaj Muab Kuv Txoj Sia Pauv Koj Txoj guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Muab Kuv Txoj Sia Pauv Koj Txoj. Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment