Tình Nhân Thế by Tuấn Trần Guitar Chords

When you looking for Tình Nhân Thế guitar chords, you just come to the best place.
You can play Tình Nhân Thế by Tuấn Trần using guitar or guitar.
This song by Tuấn Trần can also be played by that instruments.
=

Tình Nhân Thế guitar chords has Rhumba tempo and included in album.
You can also find other musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Tình Nhân Thế by Tuấn Trần Guitar Chords


Thằng bạn cũa tôi hôm qua nằm xuống
1 nãi chuối xanh nằm trên bụng người
Này là chém cơm đôi cay
đèn cầy và thêm 3 ném nhan thơm…
Họ liệm xác anh trong quan tài buồn
Điệu nhạc vấn vương khăn tang đầu hòm
Anh đi rồi từ nay trên nhân thế
thiếu tên anh trên trần gian
 
ĐK
 
Hồi còn sống còn những đam mê
Bao muộn phiền suy tư tính toán
Người nằm đó còn biết gì đâu
Khi nhìn đời nhắm mắt xuôi tay
Người nằm đó người biết hay chăng
Bao bạn bè hôm nay đến kính
Người nằm đó thấy sao nó cô đơn
Khi nhìn tấm ánh thật buồn
 
Kết
 
Rồi sáng mai xe tang mơ lối
Điệu nhạc tiễn đưa anh xa dòng đời
Về vùng đất nghe âm u 1 mình
Nằm trong bóng tối hoang vu
Này là ánh trăng lung linh tàn
Này là tiền đưa anh xa cuộc đời
Anh đi rồi từ nay trên nhân
thế thiếu tên anh trên trần gian

If you want to study Tuấn Trần Tình Nhân Thế guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Tình Nhân Thế. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment