Trả Nợ Tình Xa by Tuấn Khanh Guitar Chords

If you are looking for Trả Nợ Tình Xa guitar chords, you have visit to the perfect site.
You can play Trả Nợ Tình Xa by Tuấn Khanh using guitar or guitar.
This song by Tuấn Khanh can also be played by that device.
=

Trả Nợ Tình Xa guitar chords has Ballade swing and included in album.
You can also find alternative musical category, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Trả Nợ Tình Xa by Tuấn Khanh Guitar Chords


Tone gốc Bm: CAPO 2
Dốc hết tình này ta trả nợ người
Dốc hết tình này ta trả nợ đời
Trả hết tình tôi còn nợ không thôi
 
Mắt đã mù lòa vì đợi tin xa
Tóc trắng bạc màu vì nợ yêu nhau
Nào biết ngày sau trả nợ tình nhau
 
Trả hết, trả hết cho người
Trả luôn mắt môi nụ cười
Trả xong đời còn hư không
 
Nào gió gió bay về trời
Này hoa sẽ bay về cội
Còn ta đường nào cho ta
 
Em ơi em ta không thể
Nuôi bao nhiêu yêu thương này
Nhớ nhung hoài
 
Em ơi em ta không thể
Nuôi bao nhiêu yêu thương này
Chờ mong mãi

 

If you want to master Tuấn Khanh Trả Nợ Tình Xa guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Trả Nợ Tình Xa. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment