Trăng Phố by Tuấn Hưng Guitar Chords

If you are looking for Trăng Phố guitar chords, you just come to the best place.
You can play Trăng Phố by Tuấn Hưng using guitar or guitar.
This song by Tuấn Hưng can also be played by that equipment.
=

Trăng Phố guitar chords has Boléro tempo and included in album.
You can also find more musical category, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Trăng Phố by Tuấn Hưng Guitar Chords


Intro
Bm–A–E
Bm–A–E
Có thấy trăng không em trăng đang rơi xuống kìa.
Phố vẫn thế trăng không vui đó thôi,
Nỗi nhớ đang vờ quanh tên da anh giá lạnh,
Tình yêu vẫn thế.
Phố xá chân chên chân riêng anh đang rất buồn,
Vẫn có đấy như sao đang mất nhau,
Muốn nối thêm dài tay anh ôm em rất chặt,
Đừng xa cách nữa –
Có Khi em là em có khi em thành đêm,
Để anh trong bức màn đợi chờ và câm lặng,
Có khi không còn đông, có khi ta lạc nhau,
Mà không ai muốn tìm đường về chỉ xa nhau thêm,
Chỉ xa nhau thêm,
Có Khi tan vì vô tình.

 

If you want to learn Tuấn Hưng Trăng Phố guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Trăng Phố. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment