Lời Tỏ Tình Trên Đảo Ông Đen by Trương Quang Lục Guitar Chords

If you are looking for Lời Tỏ Tình Trên Đảo Ông Đen guitar chords, you already visit to the right place.
You can play Lời Tỏ Tình Trên Đảo Ông Đen by Trương Quang Lục using guitar or guitar.
This song by Trương Quang Lục can also be played by that device.
=

Lời Tỏ Tình Trên Đảo Ông Đen guitar chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also find alternative musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Lời Tỏ Tình Trên Đảo Ông Đen by Trương Quang Lục Guitar Chords


Anh nói anh yêu em trong sáng mai này
Trên đảo hoang đất phèn chua lắm gai
Ta đã quen nhau trong nắng sớm mưa chiều
Của một thời khao khát lý tưởng tình yêu
Của một thời sung sức ước mơ bao điều…
 
Khi anh yêu em, trăng cứ rằm hạnh phúc
Tiếng chim lạ trên bãi gọi thôi thúc
Đặt dấu chân mình lên dấu chân xưa
Để mai đây xanh mượt bóng dừa
 
Ôi sao thân thương đây những người mở đất
Đất nông trường ta vẫn hằng yêu nhất
Để sáng mai này anh nói với em
Những lời tỏ tình trên đảo Ông Đen
Lứa tuổi của mình đến lúc nói
yêu nhau phải không em ?

If you want to study Trương Quang Lục Lời Tỏ Tình Trên Đảo Ông Đen guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Lời Tỏ Tình Trên Đảo Ông Đen. Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment