Thương em gái miền Tây by Trương Phi Hùng Guitar Chords

When you looking for Thương em gái miền Tây guitar chords, you have come to the right place.
You can play Thương em gái miền Tây by Trương Phi Hùng using guitar or guitar.
This song by Trương Phi Hùng can also be played by that instruments.
=

Thương em gái miền Tây guitar chords has pattern and included in album.
You can also find more musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Thương em gái miền Tây by Trương Phi Hùng Guitar Chords


Nghe em hát câu vọng cổ
Mà ruột gan xốn xang trăm bề
Nghe em hát điệu hoài lang
Mà lòng anh bỗng thấy miên mang
 
em gái miền Tây ơi
Giọng hát em sao não nề
Mai đây trở về thành đô
Chắc nhớ hoài cô gái miền Tây
 
Em ơi, anh đây đã lỡ
Lỡ thương, lỡ yêu em rồi
Cho anh kết tình trăm năm
Thưa mẹ cha ngày mới xuống thăm
Cau xanh thắm trầu đẹp duyên
Em sẽ là cô dâu hiền
Miền Tây kết tình thành đô
Đèn hoa rước dâu, rộn ràng
 
ĐK: Miền Tây sông nước mênh mông
Thương em chín sông mấy đò anh cũng tới
Nước ròng, nước lớn, bao nhiêu anh cũng lội
Chỉ mong một ngày thuyền mới đưa người sang
 
Dòng sông, chổ đục, chổ trong
Thuyền em nhấp nhô lững lờ theo cơn sóng
Giọng hát ru êm thiết tha trên bến đợi
Thương sau cô gái miền Tây

 

 

If you want to master Trương Phi Hùng Thương em gái miền Tây guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Thương em gái miền Tây. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment