Em Đã Quên Một Dòng Sông by Trúc Hồ Guitar Chords

If you are looking for Em Đã Quên Một Dòng Sông guitar chords, you’ve visit to the perfect place.
You can play Em Đã Quên Một Dòng Sông by Trúc Hồ using guitar or guitar.
This song by Trúc Hồ can also be played by that instruments.
=

Em Đã Quên Một Dòng Sông guitar chords has Disco tempo and included in album.
You can also find alternative musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Em Đã Quên Một Dòng Sông by Trúc Hồ Guitar Chords


Dòng sông hôm nào còn nhớ không em
Kỷ niệm buồn vui tha thiết êm đềm
Từng ngày qua ngày hẹn ước trao nhau
Giờ em quay gót, ngỡ ngàng.
Tình đời sao giờ bạc trắng hơn vôi
Trọn một niềm tin, ai nỡ phụ lòng,
Giòng thư ân tình đậm mãi trong tim
Vì sao em hỡi sao nỡ đành quên
giòng sông năm xưa
Đã một thời yêu em
giòng sông hôm nay
Vẫn một lòng yêu em
Em yêu…
Em đã quên một dòng sông.
Dòng sông hôm naò còn nhớ không em
Kỹ niệm buồn vui, tha thiết êm đềm
Từng ngày qua ngày, hẹn ước trao nhau
Giờ em quay gót ngỡ ngàng.
Tình đời sao giờ, bạc trắng hơn vôi
Trọn một niềm tin ai nỡ phụ lòng.
Dòng thư ân tình, đậm mãi trong tim
Vì sao em hỡi, sao nỡ đành quên.
Em yêu….Em đã quên một….dòng sông.

 

If you want to study Trúc Hồ Em Đã Quên Một Dòng Sông guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Em Đã Quên Một Dòng Sông. Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment