Điều Gì Đó by Trúc Hồ Guitar Chords

When you looking for Điều Gì Đó guitar chords, you already visit to the best place.
You can play Điều Gì Đó by Trúc Hồ using guitar or guitar.
This song by Trúc Hồ can also be played by that device.
=

Điều Gì Đó guitar chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical genres, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Điều Gì Đó by Trúc Hồ Guitar Chords


Chỉ lần đầu gặp em, ngỡ như đã quen từ lâu.
Chỉ lần đầu gặp em, ước mong được gần em mãi.
Chỉ lần đầu găp em, nhớ thương theo anh từng đêm.
Chỉ lần đầu gặp em, bước chân chợt quên lối về.
Này người tình đàu tiên, có hay tim anh bồi hồi.
Chỉ một nụ cười thôi, khiến anh lòng ngây ngất.
Này người tình đàu tiên, hãy cho anh xin một lần.
Một lần được gần em, trọn đời mình dìu nhau.
Về vùng trời tuổi thơ, đầy mộng mơ.
ĐK:
Điều gì đó với ánh mắt sáng khiến cho lòng anh biét đến lấn đầu.
để anh chơi vơi bước tới bến có muôn màu mắt em.
điều gì đó với mái tóc sớm nhắc anh từ đây mãi mãi đợi chờ.
điều gì đó với chút nắng ấm khắc lên hình bóng em.
chì lần đầu gặp em, nhơ; thương đã nghe đậm sâu.
chỉ một nụ cười thôi.cũng nghe lòng thêm ấm áp.
chỉ lần đầu gặp em, ước mong bên em từng đêm.
chỉ lần đàu gặp em, cũng nghe tình tuyệt vời.

 

If you want to learn Trúc Hồ Điều Gì Đó guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the easier guitar will feel to play Điều Gì Đó. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment