Con Đường Việt Nam by Trúc Hồ Guitar Chords

If you are looking for Con Đường Việt Nam guitar chords, you’ve come to the perfect place.
You can play Con Đường Việt Nam by Trúc Hồ using guitar or guitar.
This song by Trúc Hồ can also be played by that instruments.
=

Con Đường Việt Nam guitar chords has Boléro rhythm and included in album.
You can also find alternative musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Con Đường Việt Nam by Trúc Hồ Guitar Chords


1. Trong bóng tối trại giam, nơi cầm tù những người có tội.
Nhưng trớ trêu tình đời,có những người đi tù vì quê hương..
Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân dẫu ngục tù đọa đầy,
dẫu chông gai để còn có ngày mai,
vẫn hiên ngang bước đường dài miệt mài.
Đi lao tù vì đồng bào, vì quê hương..
 
2. Trong bóng tối trại giam, đêm gục đầu anh ngồi nhớ nhà.
Anh nhớ cha mẹ già, nhớ vợ hiền, nhớ cả đàn con ngoan.
Ôi ngày về xa quá, biết mẫu thân có chờ được ngày về?
Đến khi hay tin người đã tàn hơi, nén đau thương, nén dòng lệ tủi hờn.
Anh chưa về, chưa đội được vành khăn tang.
 
ĐK:
Thương anh, thương quê hương.
Vì quyền dân vẫn còn chưa đủ.
Vì tự do dân chủ còn lu mờ.
Vì cơ cực còn gieo rắc thê lương.
Vì quanh anh đầy bao nỗi xót thương…
 
Thương cho dân mình còn nghèo.
Người theo người cầu thực chốn thahương.
Thương cho Việt Nam mình bé nhỏ trước ngoại xâm,
trước hiểm họa diệt vong.
 
3. Trong bóng tối trại giam – nơi cầm tù những người có tội.
Nhưng trớ trêu nào bằng – có những người bởi nặng tình non sông.
Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân dẫu ngục tù đọa đầy,
dẫu chông gai để còn có ngày mai, vẫn đôi chân bước đường dài miệt mài.
Đi cho trọn, trọn Con Đường Việt Nam.

 

If you want to study Trúc Hồ Con Đường Việt Nam guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Con Đường Việt Nam. Guitar is not easy to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment