Lời Thiên Thu Gọi by Trịnh Công Sơn Guitar Chords

When you looking for Lời Thiên Thu Gọi guitar chords, you have come to the right place.
You can play Lời Thiên Thu Gọi by Trịnh Công Sơn using guitar or guitar.
This song by Trịnh Công Sơn can also be played by that instruments.
=

Lời Thiên Thu Gọi guitar chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find other musical category, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Lời Thiên Thu Gọi by Trịnh Công Sơn Guitar Chords


Về trong phố xưa tôi nằm
Có lần nghe tiếng ru bên vườn
Chợt như xác thân không còn
Và cạnh tôi là đồng vắng
Về trên phố cao nguyên ngồi
Tiếng gà trưa gáy khan bên đồi
Chợt như phố kia không người
Còn lại tôi bước hoài
Lòng ta có khi tựa như vắng ai
Nhiều khi đã vui cười nhiều khi đứng riêng ngoài
Nhiều đêm muốn đi về con phố xa
Nhiều đêm muốn quay về ngồi yên dưới mái nhà
Giòng sông trước kia tôi về
Bỗng giờ đây đã khô không ngờ
Lòng tôi có khi mơ hồ
Tưởng mình đang là cơn gió
Về chân núi thăm nấm mồ
Giữa đường trưa có tôi bơ phờ
Chợt tôi thấy thiên thu
Là một đường không bến bờ
( mấy chỗ C# chơi C#sus4
hay hơn thì phải, tùy mọi người)

 

If you want to study Trịnh Công Sơn Lời Thiên Thu Gọi guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Lời Thiên Thu Gọi. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment