Hát Cho Người Nằm Xuống by Trịnh Công Sơn Guitar Chords

If you are looking for Hát Cho Người Nằm Xuống guitar chords, you have visit to the best place.
You can play Hát Cho Người Nằm Xuống by Trịnh Công Sơn using guitar or guitar.
This song by Trịnh Công Sơn can also be played by that equipment.
=

Hát Cho Người Nằm Xuống guitar chords has Ballade tempo and included in album.
You can also find more musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Hát Cho Người Nằm Xuống by Trịnh Công Sơn Guitar Chords


Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây
Đã vui chơi trong cuộc đời này
Đã bay cao trong vòm trời đầy
Rồi nằm xuống không bạn bè không có ai
Không có ai từng ngày, không có ai đời đời
Ru anh ngủ vùi mùa mưa tới
Trong nghĩa trang này có loài chim thôi.
 
Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên
Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn
Đất ôm anh đưa về cội nguồn
Rồi từ đó trong trời rộng đã vắng anh
Như cánh chim bỏ rừng, như trái tim bỏ tình
Nơi đây một lần nhìn anh đến
Những xót xa đành nói cùng hư không.
 
ĐK: Bạn bè còn đó anh biết không anh
Người tình còn đó anh nhớ không anh
Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên
Khi bóng anh như cánh chim chìm xuống.
 
Vùng trời nào đó anh đã bay qua
Chỉ còn lại đây những sáng bao la
Người tình rồi quên, bạn bè rồi xa
Ôi tháng năm những dấu chân người cũng bụi mờ.
 
Anh nằm xuống như một lần vào viễn du
Đứa con xưa đã tìm về nhà
Đất hoang vu khép lại hẹn
Người thành phố trong một ngày đã nhắc tên
Những sớm mai lửa đạn, những máu xương chập chùng
Xin cho một người vừa nằm xuống
Thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang

If you want to study Trịnh Công Sơn Hát Cho Người Nằm Xuống guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Hát Cho Người Nằm Xuống. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment