Đi tìm quê hương by Trịnh Công Sơn Guitar Chords

If you are looking for Đi tìm quê hương guitar chords, you have come to the perfect site.
You can play Đi tìm quê hương by Trịnh Công Sơn using guitar or guitar.
This song by Trịnh Công Sơn can also be played by that equipment.
=

Đi tìm quê hương guitar chords has Slow Rock swing and included in album.
You can also find alternative musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Đi tìm quê hương by Trịnh Công Sơn Guitar Chords


1. Người nô lệ da vàng ngủ quên
Ngủ quên trong căn nhà nhỏ
Đèn thắp thì mờ
Ngủ quên, quên đã bao năm
Ngủ quên không thấy quê hương
Bao giờ đập tan gông cùm
Xiềng xích vô hình trói buộc dân ta
Bao giờ đập tan gông cùm
Xiềng xích vô hình trói buộc tự do

Người nô lệ da vàng bước đi
Bước đi, đi về đầu non
Người nô lệ da vàng bước đi
Bước đi, đi về biển xanh
Đi khâu vá con sông việt nam
Hai mươi năm liền
Thịt xương phơi trên đôi miền
Đi cho thấy quê hương

2. Người nô lệ da vàng ngồi yên
Ngồi yên trong căn nhà nhỏ
Đèn thắp thì mờ
Ngồi yên quên nước quên non
Ngồi yên xin áo xin cơm
Bao giờ đập tan gông cùm
Xiềng xích vô hình trói buộc đôi chân
Bao giờ đập tan gông cùm
Xiềng xích vô hình trói buộc tự do

Người nô lệ da vàng bước đi
Bước đi, đi về ruộng nương
Người nô lệ da vàng bước đi
Bước đi, đi về đồi hoang
Đi nói với anh em
Đòi cho quê hương thanh bình
Dựng xây tương lai tiên rồng
Đi cho thấy quê hương

Đi cho thấy quê hương
Đi cho thấy quê hương


 

If you want to study Trịnh Công Sơn Đi tìm quê hương guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Đi tìm quê hương. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment