Đêm Hồng by Trịnh Công Sơn Guitar Chords

When you looking for Đêm Hồng guitar chords, you have visit to the perfect place.
You can play Đêm Hồng by Trịnh Công Sơn using guitar or guitar.
This song by Trịnh Công Sơn can also be played by that instruments.
=

Đêm Hồng guitar chords has Ballade rhythm and included in album.
You can also find alternative musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Đêm Hồng by Trịnh Công Sơn Guitar Chords


Đêm xanh hay đêm đỏ
Đêm hồng đêm mong manh
Đêm đêm rừng nuôi gió
Đêm hồng má thị thành.
 
Đêm ôm vai em nhỏ
Giấc ngủ như chiêm bao
Đêm thơm từng chiếc
Cho tình bay lên cao.
 
Tình rồi sẽ xa
Đêm hồng sẽ qua
Dòng sông không bão tố
Trôi một lời tiễn đưa.
 
Đêm sâu không xa lạ
Kéo gần đêm thiên thu
Đêm xin thành nỗi nhớ
Đêm đợi đoá hẹn
 
Đêm yên như phố cổ
Chút tình duyên xôn xao
Đêm xa gần môi
dài không đêm thâu.
 
Tình rồi sẽ xa
Đêm hồng sẽ qua
Dòng sông không bão tố
Trôi một lời tiễn đưa.
 
Đêm sâu không xa lạ
Kéo gần đêm thiên thu
Đêm xin thành nỗi nhớ
Đêm đợi đoá hẹn hò.
 
Đêm yên như phố cổ
Chút tình duyên xôn [D,]xao
Đêm xa gần môi
dài không đêm thâu

 

If you want to master Trịnh Công Sơn Đêm Hồng guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Đêm Hồng. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment