Cỏ Xót Xa Đưa by Trịnh Công Sơn Guitar Chords

If you are looking for Cỏ Xót Xa Đưa guitar chords, you already come to the perfect site.
You can play Cỏ Xót Xa Đưa by Trịnh Công Sơn using guitar or guitar.
This song by Trịnh Công Sơn can also be played by that equipment.
=

Cỏ Xót Xa Đưa guitar chords has Slow rhythm and included in album.
You can also find more musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Cỏ Xót Xa Đưa by Trịnh Công Sơn Guitar Chords


Trên đời người trổ nhánh hoang vu
Trên ngày đi mọc cành lá
Những tim đời đập lời hoang phế
Dưới mặt trời ngồi hát hôn
Dưới vòng nôi mọc từng nấm mộ
Dưới chân ngày cỏ xót xa đưa
Người đã đến và người sẽ về bên kia núi
Từng câu nói là từng cánh buồm giong cuối trời
Còn lại tiếng cười khóc giữa đời
Dưới ngọn đèn một bóng chim qua
Giữa đường đi một người đứng gọi
Có biết gì về ngày chưa tới
Những ngày ngồi rủ tóc âm u
Nghe tiền thân về chào tiếng lạ
Những mai hồng ngồi nhớ thiên thu.

 

If you want to master Trịnh Công Sơn Cỏ Xót Xa Đưa guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Cỏ Xót Xa Đưa. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment