Mái ấm gia đình by Triệu Trang Guitar Chords

If you are looking for Mái ấm gia đình guitar chords, you’ve visit to the perfect site.
You can play Mái ấm gia đình by Triệu Trang using guitar or guitar.
This song by Triệu Trang can also be played by that equipment.
=

Mái ấm gia đình guitar chords has Slow Ballad tempo and included in album.
You can also find other musical genres, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Mái ấm gia đình by Triệu Trang Guitar Chords


Nhớ khi còn thơ bé với bao điều diệu kỳ
Luôn mong bên mẹ luôn mong bên cha luôn mong bên gia đình
Với bao kỷ niệm xưa chẳng bao giờ phai nhoà
Tình thương ấm êm trong vòng tay gia đình mãi trong hồn tôi
Thế gian người hãy nhớ với ai còn có gia đình
Thì xin hãy nhớ xin hãy giữ lấy mái âm gia đình

Gia đình tôi qua bao nhiêu khó khăn
Vẫn gần nhau cho đến những ngày sau
Dẫu cuộc đời còn nhiều sóng gió
Mang tình thương xua tan đi nỗi đau
Tôi thầm ước cho tất cả thế gian
Luôn hoà ca trong ánh gia đình
Vì gia đình là điều thiêng liêng nhất
Xin hãy giữ lấy (mãi) mái ấm gia đình

Lúc xưa thời gian khó sống chung một mái nhà
Câu ca của mẹ lời dạy của cha luôn vui chan hoà
Tháng năm dù khôn lớn chẳng bao giờ phai nhoà
Ngày tháng ấu thơ trong vòng tay gia đình mãi trong hồn tôi
Ước mơ niềm hạnh phúc với tôi là tất cả gia đình
Dù xa muôn phương tôi luôn giữ lấy mái ấm gia đình


 

If you want to master Triệu Trang Mái ấm gia đình guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Mái ấm gia đình. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment