Mình Ơi by Trieu Guitar Chords

When you looking for Mình Ơi guitar chords, you have come to the right site.
You can play Mình Ơi by Trieu using guitar or guitar.
This song by Trieu can also be played by that instruments.
=

Mình Ơi guitar chords has Disco swing and included in album.
You can also find other musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Mình Ơi by Trieu Guitar Chords


Mình ơi,ta thương mình thương lắm!
những đêm trăng đã tà, mình làm lên khúc dân ca
Mình ơi, em nghe lời ta nói:
“Dẫu mai sau thế nào, chỉ cần mình còn niềm tin”
 
Để mỗi sáng thức dậy, được thấy bóng dáng ai mờ
Thật ấm áp những khúc ca
mỗi lúc thức dậy, còn thấy ánh mắt ai bên cạnh
Nhìn đắm đuối ta thấy yêu hơn!

 

If you want to study Trieu Mình Ơi guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is absolutely based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Mình Ơi. Guitar is tough to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment