Tương Tư (live) | TRANG by Trang Guitar Chords

If you are looking for Tương Tư (live) | TRANG guitar chords, you just visit to the right site.
You can play Tương Tư (live) | TRANG by Trang using guitar or guitar.
This song by Trang can also be played by that equipment.
=

Tương Tư (live) | TRANG guitar chords has pattern and included in album.
You can also find alternative musical style, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Tương Tư (live) | TRANG by Trang Guitar Chords


Tôi yêu tôi điên tôi say tôi mơ người ta
_ Ánh mắt ấy êm đềm
_ Bao ngày qua ê chề… Ngống _ trông.. ngống trông
Mùa đông lang thang mây đưa cơn mưa dạo phố
_ Đứng từ xa ngắm nhìn
_Và nếu người có quay lại… Tôi
cứ chơi trốn tìm.. trốn mãi không thôi….
Tình yêu là mây là gió, lòng tôi buồn tình hú ờ..
Dấu biết tương tư vẫn mong được bên cạnh em
Để nói 1 lời yêu dụt dè

 

If you want to master Trang Tương Tư (live) | TRANG guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play Tương Tư (live) | TRANG. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment