22 by Trang Guitar Chords

When you looking for 22 guitar chords, you’ve visit to the right place.
You can play 22 by Trang using guitar or guitar.
This song by Trang can also be played by that device.
=

22 guitar chords has Slow Rock pattern and included in album.
You can also find other musical genres, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

22 by Trang Guitar Chords


Lười học lười làm
Lười ngồi xem nắng
Nắng đậu ô cửa
Nắng đậu môi em.
 
Lười tìm người thương
Lười yêu một người
Một bàn tay chạm,
Khẽ chạm vai em.
 
Lười chân dạo phố
Tay lười lái xe.
Lười ăn lười mặc
Nằm im mùa hè.
 
Hè về một chốc
Chốc cơn mưa [F/A]rào,
Em lười châm thuốc,
Lười nhìn khói bay.
 
Lười buồn chuyện tình
Lười tìm chân
Mình sống cho mình
Hay là cho ai
 
Lười đi tìm kiếm
Đi tìm ước
Ước mơ đong đầy
Ước mơ rực rỡ
Được là một người
Mang niềm [F/A]hạnh phúc
Tới ngàn người dưng.


 

If you want to master Trang 22 guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you proceeding, the simple guitar will feel to play 22. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment