Cô Bé Có Chiếc Răng Khểnh by Trần Thiết Hùng Guitar Chords

If you are looking for Cô Bé Có Chiếc Răng Khểnh guitar chords, you already come to the perfect site.
You can play Cô Bé Có Chiếc Răng Khểnh by Trần Thiết Hùng using guitar or guitar.
This song by Trần Thiết Hùng can also be played by that instruments.
=

Cô Bé Có Chiếc Răng Khểnh guitar chords has Disco swing and included in album.
You can also find alternative musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Cô Bé Có Chiếc Răng Khểnh by Trần Thiết Hùng Guitar Chords


Này cô bé có chiếc răng khểnh
Sao thừa một cái chắc để làm duyên!
Vội vàng chi mà hình như lơ đễnh
Để lại sau lưng tiếng hót vành khuyên.
Này cô bé sóng mắt mơ mộng
Môi cười nở thắm những đóa hồng duyên
Làm lòng anh từng đêm ngơ ngẩn
Để mộng mơ sao nhớ quá nụ cười.
[Đk]
Cô bé ơi! Cô bé ơi!
Lỡ gặp làm chi rồi vấn vương
Ôi nhớ thương, ôi nhớ thương
Tháng ngày ngỡ như chuyện hoang đường
Cô bé đâu là hoa mắc cỡ
Mà sao rụt rè, nhút nhát bé ơi!
Cô bé là nụ hoa mới nở
Để đêm buồn ray rứt những vần thơ
Này cô bé có chiếc răng khểnh
Sao thừa một cái chắc để làm duyên
Vội vàng chi mà sao tôi không biết
Để lại tôi năm tháng nhớ nhung hoài

 

If you want to learn Trần Thiết Hùng Cô Bé Có Chiếc Răng Khểnh guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is entirely based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Cô Bé Có Chiếc Răng Khểnh. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment