Em , Anh và nỗi nhớ by Trần Huy Hải Guitar Chords

If you are looking for Em , Anh và nỗi nhớ guitar chords, you already visit to the best place.
You can play Em , Anh và nỗi nhớ by Trần Huy Hải using guitar or guitar.
This song by Trần Huy Hải can also be played by that instruments.
=

Em , Anh và nỗi nhớ guitar chords has Ballade tempo and included in album.
You can also find alternative musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Em , Anh và nỗi nhớ by Trần Huy Hải Guitar Chords


Hôm qua anh nhớ một người không nhớ anh
Đêm nay anh đã khóc chỉ vì yếu đuối
Đã lâu rồi anh không còn thấy nụ cười của em
Và chỉ mong rằng em sẽ tìm được người tốt hơn
 
Vậy thì anh sẽ chấp nhận trở về cô đơn
Để em bình yên bên yêu thương của quá khứ
Một lần này thôi anh biết anh nên làm gì rồi
Anh sẽ nhớ hoài những ấm áp đôi ta một đời

If you want to learn Trần Huy Hải Em , Anh và nỗi nhớ guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just lack tiny adjustments.
Every of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Em , Anh và nỗi nhớ. Guitar is tough to master in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment