Tình chấp nhận by Trần Đức Guitar Chords

If you are looking for Tình chấp nhận guitar chords, you just come to the right place.
You can play Tình chấp nhận by Trần Đức using guitar or guitar.
This song by Trần Đức can also be played by that instruments.
=

Tình chấp nhận guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find alternative musical style, along with jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Tình chấp nhận by Trần Đức Guitar Chords


Còn bao nhiêu giấc mơ ta vẫn mơ về
Còn bao nhiêu khát khao ta vẫn chờ mong
Mà thời gian đâu có đợi
Để giờ đây ta đang có
Khi vẫn chơi vơi trong tình đời.

Thử hỏi lòng ta, ta đang muốn gì
Thử hỏi lòng ta đã thật sự yêu chưa
Để cho nhau mãi tiếng yêu thương
Để rồi mai không ân hận
Thì xin cho nhau ta cùng đến

Tình chỉ cần hai đứa chấp nhận mà thôi
Cùng nhìn về nơi ánh sáng của tình yêu
Là sự hy sinh đến cho nhau một đời
cùng giấc mơ ngày mai.

Tình chỉ cần hai đứa vui trọn vẹn thôi
Đừng nhìn về nơi dĩ vãng của ngày qua
Dù là không như ý ta mong đợi,
Thì cùng bắt đầu từ đây.

If you want to master Trần Đức Tình chấp nhận guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you practice, the easier guitar will feel to play Tình chấp nhận. Guitar is tough to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment