Xuân trong rừng thẳm by Trần Anh Mai Guitar Chords

If you are looking for Xuân trong rừng thẳm guitar chords, you just visit to the right site.
You can play Xuân trong rừng thẳm by Trần Anh Mai using guitar or guitar.
This song by Trần Anh Mai can also be played by that instruments.
=

Xuân trong rừng thẳm guitar chords has Disco rhythm and included in album.
You can also find other musical category, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Xuân trong rừng thẳm by Trần Anh Mai Guitar Chords


1. Theo cánh quân tôi băng rừng
Kìa đàn én nhởn nhơ đầu gió
Cành mai thắm chắn bước quân đi
Ô chúa xuân đến trên trần gian cho
Thế nhân xây mộng thắm.

2. Nghe bước xuân đi trong hồn
Chạnh lòng nhớ đến xuân miền xa
Thành đô đó có dáng xuân vui nhưng
Vắng anh biết xuân còn vui không
Hỡi ai đang chờ mong.

ĐK:
Xuân sang xuân tàn
Rồi xuân vắng, xuân đến rồi xuân đi
Tháng năm gió mưa quen đường dài
Cố hương vắng xa lem hình hài
Miệt mài cho tương lai.

3. Cho sắc xuân không phai màu
Ghì tay súng giữ xuân bền lâu
Đời lính chiến nắng tím với mưa nâu
Mấy ai đón xuân tròn vui đâu
Hỡi xuân qua rừng sâu.

If you want to learn Trần Anh Mai Xuân trong rừng thẳm guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Xuân trong rừng thẳm. Guitar is hard to study in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment