Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa by Tô Vũ Guitar Chords

When you looking for Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa guitar chords, you already visit to the best site.
You can play Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa by Tô Vũ using guitar or guitar.
This song by Tô Vũ can also be played by that device.
=

Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa guitar chords has Slow pattern and included in album.
You can also find other musical category, as well as jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa by Tô Vũ Guitar Chords


1. Em đến thăm anh một chiều đông
Em đến thăm anh một chiều mưa
Mưa dầm dề, đường trơn ướt tiêu điều
Em đến thăm anh người em gái tà áo hương nồng
Mắt huyền trìu mến sưởi ấm lòng anh
Em đến thăm anh chiều đông giá
Em đến thăm anh trời mưa gió
Đường xa lạnh lùng
 
2. Mặt nhìn mặt, cầm tay bâng khuâng không nói một câu
Lời nghẹn ngào, hồn anh như say như ngây, vì đâu
Gió đưa cánh chim trời, đó đây cách xa vời
Chiều vui mưa nặng cánh
Khá thương kiếp bềnh bồng, dẫu khắng khít đôi lòng
Chiều nào em xa anh
Có hay lúc em về, gót chân bước reo âm thầm
Trên đường một mình ngoài mưa, mưa như mưa trong lòng anh
Lòng bồi hồi nhìn theo chân em chìm trong ngàn xanh
Ta ước mơ một chiều thêu nắng
Em đến chơi quên niềm cay đắng và quên đường về

If you want to study Tô Vũ Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is completely based on its major counterpart

The more you practice, the smooth guitar will feel to play Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa. Guitar is hard to master in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment