Tiễn đưa by Tô Thanh Tùng Guitar Chords

If you are looking for Tiễn đưa guitar chords, you’ve visit to the right site.
You can play Tiễn đưa by Tô Thanh Tùng using guitar or guitar.
This song by Tô Thanh Tùng can also be played by that instruments.
=

Tiễn đưa guitar chords has Boléro tempo and included in album.
You can also find alternative musical style, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Tiễn đưa by Tô Thanh Tùng Guitar Chords


1. Hôm nay tôi tiễn lên đường anh sẽ rời quê hương
Hôm nay mưa trắng phi trường ru lòng tôi man mác buồn
Anh bước lên tàu, rời xa trường cũ, với bao bạn thân
Với bao tấm lòng từ tuổi ngây thơ ấm êm mái trường
Với những con đường chở nặng tình thương

ĐK: Như cây có cội như nước có nguồn
Hỏi ai không nhớ quê hương
Nửa mảnh trăng soi về phương trời xa thẳm
nghe hồn chơi vơi.

2. Thương ai nắng sớm mưa chiều vai trĩu nặng trên vai
Thương ai, ai giữ cho lòng không nhạt phai câu má hồng
Hạnh phúc đơn sơ một căn nhà bé, tiếng vui trẻ thơ
Ấm êm đợi chờ giờ tiễn anh đi dám ước mơ
Giây phút phân kỳ cũng là từ ly


 

If you want to master Tô Thanh Tùng Tiễn đưa guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is quite based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Tiễn đưa. Guitar is hard to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment