Đừng hỏi vì sao anh yêu em by Tô Tài Năng Guitar Chords

If you are looking for Đừng hỏi vì sao anh yêu em guitar chords, you already come to the perfect site.
You can play Đừng hỏi vì sao anh yêu em by Tô Tài Năng using guitar or guitar.
This song by Tô Tài Năng can also be played by that device.
=

Đừng hỏi vì sao anh yêu em guitar chords has rhythm and included in album.
You can also find other musical category, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Đừng hỏi vì sao anh yêu em by Tô Tài Năng Guitar Chords


1. Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy
Chỉ một câu sao em cứ hỏi anh hoài
Này anh yêu ơi, vì sao anh yêu em
Và tình yêu anh trao em thật không

2. Đừng hỏi như thế sẽ làm anh buồn
Vì tình yêu anh trao em luôn thật lòng
Đừng nghe ai kia hoài nghi anh nghe em
Này em ơi xin hãy tin anh

ĐK: Đừng hỏi vì sao anh yêu em
Anh sẽ không trả lời được
Anh không biết đâu người ơi
Vì khi vắng em anh rất buồn
Anh không thể sống thiếu em đâu người hỡi

Đừng hỏi vì sao anh yêu em
Chỉ khiến anh thêm nghẹn lời
Anh chỉ biết anh cần em
Đừng lo lắng, đừng suy nghĩ nhiều
Vì anh yêu tất cả con người em!

If you want to study Tô Tài Năng Đừng hỏi vì sao anh yêu em guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Each one of those minor chords is fully based on its major counterpart

The more you proceeding, the smooth guitar will feel to play Đừng hỏi vì sao anh yêu em. Guitar is not easy to learn in the beginning, but gets easier the more time you stick with it.

Leave a Comment