Sông Dakrong Mùa Xuân Về by Tô Hải Guitar Chords

If you are looking for Sông Dakrong Mùa Xuân Về guitar chords, you just come to the best place.
You can play Sông Dakrong Mùa Xuân Về by Tô Hải using guitar or guitar.
This song by Tô Hải can also be played by that equipment.
=

Sông Dakrong Mùa Xuân Về guitar chords has Slow Rock rhythm and included in album.
You can also find other musical category, including jazz guitar chords, country music guitar chords, pop guitar chords, world music guitar chords, and rock guitar chords here.

Sông Dakrong Mùa Xuân Về by Tô Hải Guitar Chords


1. Chim Kơ-tia bay tới, nghiêng cánh chào dakrong
Pơ-lang khoe sắc thắm, gió đưa hương đôi bờ
Tây Nguyên ta uống nước, một nguồn nuớc cách mạng
Một nguồn nước Bác Hồ hê… hế
 
Ta gọi mùa xuân tới, cho tiếng ca rộn vang
Ta gọi mùa xuân tới, cho tiếng ca rộn ràng
Ta nghe trong lòng núi, những bước chân Trường Sơn
Của đoàn quân giải phóng mang mùa xuân chiến thắng.
 
ĐK1:
Dakrong ơi, Tây Nguyên ơi
Tôi hát cho dòng sông Dakrong luôn chảy xiết
Tôi hát cho nhà rông, đêm ngày luôn đỏ lửa
Cho tiếng đàn T’rưng vang, vang điệu dòng suối
Dakrong ơi, dòng sông thương nhớ
 
2. Như sao bay trên núi, theo buớc đoàn quân đi
Qua con sông, con suối vẫn nhớ về buôn làng
Cây Kơ-nia bóng mát, con suối hát tháng ngày
Cờ giải phóng phất cao hê… hế.
 
Xuân về đậu vai áo, cô gái của Trường Sơn
Xuân về theo chân buớc quân đi rộn ràng
Ánh sao của mặt đất, ánh sáng của lòng ta
Soi về bao đỉnh núi, bay thẳng về phương Nam.
 
ĐK2:
Dakrong ơi, Tây Nguyên ơi
Cái suối đổ về sông, cái sông ra biển lớn
Ta nối tấm lòng dân bằng tình yêu cách mạng
Đi suốt Trường Sơn xanh, nghe dòng sông chảy mãi
Dakrong ơi, dòng sông xanh thắm.
 
Tôi hát cho dòng sông Dakrong luôn chảy xiết
Tôi hát cho nhà rông, đêm ngày luôn đỏ lửa
Cho tiếng đàn T’rưng vang, vang điệu dòng suối
Dakrong ơi, dòng sông xanh thắm
Nối đôi bờ mùa xuân.

If you want to master Tô Hải Sông Dakrong Mùa Xuân Về guitar chords, The 5 chords we’ll look at are the C major, A major, G major, E major, and D major.
The reason we use all major chords is that the minor versions of any of these chords just require tiny adjustments.
Every of those minor chords is perfectly based on its major counterpart

The more you practice, the simple guitar will feel to play Sông Dakrong Mùa Xuân Về. Guitar is not easy to study in the beginning, but gets easier the longer you stick with it.

Leave a Comment